no cover -  
  • Biography
  • Pictures
  • Albums
  • Events

"Chromosomos" are an instrumental band that goes beyond the boundaries of jazz, ethnic music, jungle or progressive rock. It was set up in 1999 by drummer Artur Dominik, who has been involved in projects in the alternative, rock and jazz scenes and who has cooperated, in a number of folk groups, with musicians of African, Jewish and Balkan origin.
The experience of long years of cooperation with musicians rooted in diverse cultures and with bands of various styles allows Chromosomos to create their own musical space with a simultaneous use of most interesting forms.
The Chromosomos project combines the musical variety of European and Middle East cultures with modern trends in contemporary instrumental club music and adds to it a characteristic and original jazz flavour.
Among the band's inspirations you can also trace the influence of contemporary electronic music that leaves its mark on the rhythm section which experiments with the drum'n'bass, jungle or house sphere juxtaposed by a trans-fashioned multi-part rhythmic division within an irregular meter.
The classic acoustic structure of the band contrasting with the use of digitally generated sounds as well as electronic processing of the sounds of acoustic instruments gives Chromosomos an unmatched tone.

CHROMOSOMOS to zespół instrumentalny wykraczający poza łamy jazzu, muzyki etnicznej, jungle czy progresywnego rocka.
Założony w 1999 roku przez perkusistę Artura Dominika, związanego z wieloma projektami sceny alternatywnej, rockowej, jazzowej a współpracującego także z muzykami pochodzenia afrykańskiego, żydowskiego jak i bałkańskiego w zespołach folkowych.
Bagaż doświadczeń nabytych poprzez wieloletnią współpracę z muzykami o różnorodnych korzeniach kulturowych, jak i zespołami o odmiennej stylistyce, pozwalają na kreowanie własnej przestrzeni muzycznej, wykorzystując przy tym najciekawsze formy.
Jest to projekt łączący różnorodność muzyki kultur Europy i Bliskiego Wschodu z nowoczesnymi trendami instrumentalnej muzyki współczesnej klubowej o zabarwieniu jazzowym w charakterystyczny oryginalny sposób.
W inspiracjach grupy można doszukać się również wpływów współczesnej muzyki elektronicznej, odbijającej swoje piętno na grze sekcji rytmicznej eksperymentującej w drum`n`bassowej, jungleowej czy housowej charakterystyce, przeciwstawionej użyciem transowego, wieloczłonowego taktowania w nieregularnym metrum.
Klasyczny akustyczny skład kontrastujący z użyciem dźwięków generowanych cyfrowo i elektroniczne, przetwarzanie barw instrumentów akustycznych nadaje zespołowi nietypowe brzmienie.

Comments
avatar
  • Advertisement