no cover -  
  • Lyrics
  • Information
  • Top Tracks
  • Related Tracks
  • Related Artist

Maria Peszek - Lali Lali

Do snu ciê uko³yszê
Lecz wpierw siê tob¹ nasycê
Zabiorê i przemycê
Twoj¹ tajemnicê
Spij i œnij
Zaœnij
Dam ci maku
Mój œlimaku
Zaœnij
Zaœnij w mym hamaku
Przykryjê ciê sob¹
Ciep³¹ m¹ osob¹
Do snu ciê utulê
Cia³em opatulê
Spij i œnij
Z moich ust ciemnoϾ pij
Z moich ust ciemnoϾ pij
Ukradnê ciê
Zabiorê
Umyjê i przebiorê za siebie
Lali lali
Bêdziesz w moim niebie
Spij i œnij
Z moich ust ciemnoϾ pij
Spij i œnij
Zaœnij

Advertisement
Bands you might like

Nosowska

Hey

Brodka


Comments
avatar